Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Chi đoàn 26-3 Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2019; Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019

01-03-2019 15:50

Nhằm chủ động triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, ngày 28/02/2019, Chi đoàn 26-3 Tỉnh đoàn đã tổ chức thảo luận về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, đồng thời thảo luận chủ đề nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi đoàn.

       Tại cuộc họp, các đoàn viên trong Chi đoàn đã sôi nổi thảo luận, góp ý đối với dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Theo đó, các đoàn viên trong Chi đoàn đề nghị Chương trình công tác bên cạnh việc bám sát vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn khối CCQ tỉnh ban hành, cần có những điểm nhấn, tạo dấu ấn riêng trong hoạt động của chi đoàn thuộc cơ quan Đoàn chuyên trách, gắn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tinh thần của tuổi trẻ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng cần chú trọng việc rèn luyện kỹ năng cho từng đoàn viên chi đoàn, đồng thời Chi đoàn cần có thêm nhiều hoạt động phối hợp nhằm thu hút được đông đảo đoàn viên Chi đoàn trong khối CCQ tỉnh cùng tham gia.
 
Đ/c Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Chi đoàn 26 - 3 thông qua Chương trình công tác Đoàn
và phong trào thanh niên năm 2019.
 
       Bên cạnh việc thảo luận Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, đ/c Bí thư chi đoàn thông qua Kết luận hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI triển khai về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, nghiêm túc thực hiện 8 điều cán bộ Đoàn nên làm và 8 điều cán bộ Đoàn không nên làm; phát động và cho đoàn viên ký cam kết thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2019.
 
Đoàn viên ký cam kết thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2019
 
       Với chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện”, tinh thần thanh niên xung kích, không ngại khó, ngại khổ, 100% đoàn viên Chi đoàn 26 - 3 quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.
 
Ban Chấp hành Chi đoàn

Tin liên quan