Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức tuyên truyền, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022

23-05-2022 16:48

Xác định việc học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm xuyên suốt, đặc biệt là trong khối cán bộ, công chức trẻ, Đoàn khối CCQ tỉnh dã chỉ đạo các có sở Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động đa dạng để đoàn viên được học tập, cụ thể trong năm 2022.

Đoàn khối CCQ tỉnh đã triệu tập 184 cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia học tập chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến, nêu cao đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” năm 2022 tại hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố, tổ chức cho 32 cán bộ Đoàn học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", tổ chức cho 114 đoàn viên học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước". Qua đó đã lan toả việc sống, học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại trong cán bộ, đoàn viên, góp phần xây dựng quê hương ngay 1 giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan