Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Phát huy vai trò của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

26-03-2020 10:43

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, môi trường không gian mạng, mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố tiêu cực và là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá, phủ nhận và từng bước xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

       Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35-NQ/TW); ngày 19/3/2020, Đoàn Khối các cơ quan tổ chức Hội nghị Báo cáo viên triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW và chương trình Tọa đàm “Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới” với sự tham gia của 70 cán bộ đoàn cấp cơ sở.
       Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn đã được nghe Đại tá Lê Trọng Sáu – Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35-NQ/TW và thông tin về công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới nói chung và trên địa bàn Lạng Sơn nói riêng.
 
Đại tá Lê Trọng Sáu triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW
         
       Ngay sau Hội nghị, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Tọa đàm “Đoàn Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới”
 
Đ/c Bùi Thị Giang – Bí thư Đoàn Khối tặng Giấy khen cho cán bộ Đoàn xuất sắc.
 
       Các ý kiến tham luận, thảo luận đều khẳng định: chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó có đội ngũ đoàn viên thanh niên. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động, cũng như phân tích những nguyên nhân tác động đến tổ chức Đoàn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với những diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp. Cùng với đó là những chia sẻ kinh nghiệm cách làm hiệu quả của các tổ chức Đoàn, như: quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên qua nhiều kênh, đặc biệt là mạng xã hội; đẩy mạnh sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội để tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên; các diễn đàn, đối thoại giữa đoàn viên thanh niên với các cấp ủy; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, tạo sức đề kháng tốt trước các luận điệu sai trái, thế lực chống phá, thù địch. Đặc biệt, để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình, tổ chức Đoàn phải chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các chính sách liên quan đến thanh niên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tăng cường nhận thức, thế giới quan về Chủ nghĩa Mác – Lênin cho đoàn viên thanh niên, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.
Cũng tại chương trình Đoàn Khối các cơ quan tỉnh biểu dương khen thưởng 18 cán bộ Đoàn xuất sắc giai đoạn 2018, 2019 nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn.
 
Toàn cảnh chương trình tọa đàm
 
Đoàn khối CCQ tỉnh

Tin liên quan