Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

06-04-2018 11:06

Được sự nhất trí của Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ban Thư ký Hội đã triệu tập 26/39 đồng chí Ủy viên Hội LHTN tỉnh, tiến hành hiệp thương, biểu quyết đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, hiện đang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn vào các chức danh Ủy viên Hội LHTN, Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN, và 100% các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đ/c Nguyễn Tuấn Nam - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019
 
       Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ tại Tỉnh đoàn ngày 1/8/2017 và giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn. Việc hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Lạng Sơn được thường xuyên liên tục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới. Phát biểu khi nhận thêm nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí Ủy viên Hội LHTN tỉnh, và hứa với Hội nghị, ở cương vị Chủ tịch Hội, bản thân đồng chí sẽ thừa kế thế mạnh sẵn có của Hội, phát huy tình đoàn kết của tập thể, lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo các nội dung công việc, hoạt động và phong trào thanh niên của Hội LHTN trong thời gian tới.
 
Lê Triệu Phi

Tin liên quan