Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Ủy ban Hội doanh nhân trẻ lần thứ nhất năm 2013

10-05-2013 15:38

Chiều ngày 9/5/2013, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2013.

       Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn.
 
Hội nghị Ủy ban Hội doanh nhân trẻ lần thứ nhất năm 2013
 
       Tại Hội nghị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thông qua các kế hoạch Hội triển khai từ nay đến cuối năm 2013. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: xây dựng văn kiện; thông qua dự thảo, kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ khóa III; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho thanh niên, công nhân trong các doanh nghiệp; triển khai Ngày hội nhân ái, vì cộng đồng tại 2 xã thuộc huyện Đình Lập.
 
Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn - Hiệp Hội doanh nghiệp
 
       Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội góp phần tập hợp thanh niên, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển bền vững, tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Chương chương trình phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh với Tỉnh Đoàn Lạng Sơn về việc thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017, với Chương trình phối hợp này Tỉnh Đoàn, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm thành lập được 10 - 15 tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp, phấn đấu đến hết năm 2017, 45% trở lên doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội có tổ chức Đoàn, trong đó 70% tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp hội viên Hiệp hội đạt vững mạnh.
 
Hồng Nga
 

Tin liên quan