Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở

18-03-2019 14:54

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, tính đến ngày 15/3/2019, 22/22 đơn vị điểm cấp cơ sở đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN bảo đảm thời gian và các nội dung khác theo đúng quy định, toàn tỉnh đã có 154/226 đơn vị hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở trong đó có 02 đơn vị là huyện Lộc Bình và huyện Chi Lăng đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở.

 
Đại hội Hội LHTN xã Chi Lăng, huyện Tràng Định.
         
       Đại Hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở được tổ chức theo đúng sự chỉ đạo định hướng của Hội LHTN cấp trên, cấp ủy cùng cấp, 11/22 đơn vị thực hiện hiệp thương chức danh Chủ tịch Hội LHTN trực tiếp tại Đại hội; Số lượng Chủ tịch Hội LHTN tái cử 20/22 anh, chị; hiệp thương mới 02/22 anh, chị; Đại hội diễn ra bảo đảm thời gian tổ chức không quá 01 ngày, độ tuổi bình quân Ủy ban Hội LHTN cấp xã là 28 tuổi; Văn kiện của Đại hội được trình xin ý kiến cấp ủy, chính quyền, Hội LHTN cấp huyện và được tiếp thu chỉnh sửa để bảo đảm đúng nội dung, quy trình. Bên cạnh đó Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở của nhiều đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, tập nghi thức Hội đã thể hiện được không khí vui tươi, sôi nổi của tuổi trẻ, thu hút đông đảo sự quan tâm của hội viên, thanh niên trên địa bàn, đã có nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực để chào mừng Đại hội gắn với các hoạt động Tết nguyên đán, Tháng thanh niên 2019.
 
Đại hội Hội LHTN xã Đình Lập, huyện Đình Lập.
         
       Đại hội Hội điểm Hội LHTN cấp cơ sở hoàn thành đã góp phần đẩy nhanh tiến độ Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tạo khí thế vui tươi, đoàn kết, sự tham gia góp ý của đông đảo thanh niên đối với hoạt động của Hội LHTN.
 
Đại hội Hội LHTN xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình.
         
Ban Phong trào và công tác Hội

Tin liên quan