Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN cấp huyện

16-07-2019 09:13

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, Ngày 08/7/2019 Hội LHTN tỉnh đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN cấp huyện tại 11/11 huyện, thành phố bảo đảm đúng tiến độ mà Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo.

 
Ra mắt Ủy ban Hội tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tràng Định
         
       Hội LHTN tỉnh chọn và chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đối với huyện Lộc Bình và Chi Lăng, chỉ đạo hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN tại Đại hội đối với 04 đơn vị là huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Quan, Tràng Định, số lượng Chủ tịch Hội LHTN tái cử là 7/11 anh, chị; hiệp thương mới 04/11 anh chị; các Đại hội đều diễn ra trong 01 ngày; độ tuổi bình quân của Ủy ban Hội cấp huyện là 29,8 tuổi. Văn kiện Đại hội được trình xin ý kiến Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và Hội LHTN tỉnh, chỉnh sửa bảo đảm nội dung, hướng dẫn của cấp trên.
 
Văn nghệ tại Đại hội Hội LHTN thành phố Lạng Sơn.
         
       Đại hội Hội LHTN cấp huyện bảo đảm được sự chuẩn bị chu đáo trong chuẩn bị các nội dung về văn kiện, văn nghệ, công tác nhân sự, nghi thức, có sự đầu tư trong trưng bày, quảng bá các sản phẩm nổi bật của thanh niên phát triển kinh tế địa phương; các trò chơi tại khu vực diễn ra đại hội đã tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên thanh niên, đại biểu dự Đại hội, 100% các đơn vị có công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội.
 
Hiệp thương tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đình Lập.
         
       Đại hội Hội LHTN cấp huyện được tổ chức thành công đã bảo đảm sự chỉ đạo chung của Trung ương, tạo khí thế sôi nổi trong thanh niên toàn tỉnh trước khi diễn ra Đại hội Hội LHTN cấp tỉnh dự kiến vào tháng 9/2019.
                                                                                    
Hồng Nga

Tin liên quan