Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở Nhiệm kỳ 2019 - 2024

02-05-2019 09:17

Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ủy Ban Hội LHTN các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở đảm bảo tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của hội viên, thanh niên và đáp ứng được các nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên.

       Đến hết ngày 25/4/2019, 100% các đơn vị cấp cơ sở đã tổ chức xong Đại hội Hội LHTN cấp xã, bảo đảm đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Độ tuổi bình quân Ủy ban Hội LHTN cấp xã là 28.01 tuổi, số Chủ tịch Hội LHTN cấp xã được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội là 82/226 đơn vị (Chiếm 36,3% tổng số đơn vị Hội LHTN cấp xã). Số lượng Chủ tịch Hội LHTN tái cử 183 anh, chị; bầu mới 43 anh, chị. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN cấp cơ sở có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công tác Hội và phong trào thanh niên ở cơ sở. 100% các đơn vị cấp cơ sở được tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức Đại hội Hội LHTN, ngoài ra nhiều đơn vị cơ sở đã chủ động xã hội hóa nguồn lực để tổ chức các hoạt động thiết thực trước và sau Đại hội.
       Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở đã đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên, Hội LHTN cấp trên, phát huy được vai trò tập thể, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Cho đến nay, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả tổ chức Đại hội Hội LHTN và tư cách đại biểu, tư cách lãnh đạo chủ chốt của Hội LHTN cấp cơ sở.
       Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở hoàn thành đã bảo đảm đúng tiến độ chỉ đạo của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN cấp huyện và cấp tỉnh.
       Ngoài ra, nhân dịp này Ban thư ký Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai tới các Đại biểu là thanh niên tiêu biểu về dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố đề xuất ý tưởng, sáng kiến nâng cao chất lương hoạt động của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới. Kết quả đã thu được: Hơn 1.200 ý tưởng, trong đó có 526 ý tưởng đạt chất lượng, được Ban thư ký Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao, đưa ra nghiên cứu và dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới.
       Một số hình ảnh Đại hội cấp cơ sở tại các đơn vị:
                                                                                                 
 
 
 
Công Chánh

Tin liên quan