Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn

Một số công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ V

10-10-2014 11:47

...

STT
Tên công trình
Địa chỉ
Cấp Tỉnh
Cấp Huyện
Cấp Xã
1
Xây dựng 400 Nhà vệ sinh cải tiến giúp dân (trị giá 500.000.000đ)
Huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan, Lộc Bình
 
 
2
08 công trình thanh niên: Phòng học bán trú, nhà bán trú, bếp ăn bán trú (Trị giá 1,8 tỷ đồng)
Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Đình Lập
 
 
3
05 công trình điểm Thắp sáng đường thôn
Tỉnh Đoàn hỗ trợ 25 triệu đồng
Hữu Lũng, Tràng Định, Chi Lăng, Bình Gia, Thành Phố
 
4
08 công trình tuyên truyền về cơ sở về xây dựng nông thôn mới
Đội thanh niên xung kích Tỉnh Đoàn
 
 
5
Công trình 1.000 áp phích tuyên truyền chỉ thị 01 của Trung ương Đoàn
Tỉnh Đoàn
 
 
6
Bê tông hóa và mở đường 25 km đường giao thông nông thôn
 
Các huyện
Các xã
7
Xây dựng nhà nhân ái
 
 
Xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc
8
- Làm 30m cầu bắc qua sông tại xã Nam Quan
- Làm tường rào cho trường học tại xã Khuất Xá
- Đổ 80m đường bê tông tại thị trấn Lộc Bình
 
Huyện Lộc Bình
 
9
Xây nhà nhân ái, trị giá 30 triệu đồng
 
 
Xã Đình Lập, huyện Định Lập
10
Xây dựng nhà đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng
 
Huyện Chi Lăng
 
11
Mở rộng đường giao thông tại thôn Phai Làng 
 
 
Xã Tràng Phái, huyện Văn Quan
12
Xây nhà văn hóa thôn Nà Hang
 
 
Xã Tri Phương, huyện Tràng Định
13
Xây 01 nhà bán trú
 
 
Xã Hòa Bình, huyện Bình Gia
14
- Xây 01 phòng học mầm non
- Đổ 02 đoạn đường Bê tông nông thôn
 
Huyện Bắc Sơn
- Xã Trấn Yên
- Xã Đồng Ý và xã Hưng Vũ
15
Xây dựng cầu nông thôn trị giá trên 100 triệu đồng
 
huyện Hữu Lũng
Xã Yên Sơn

Tin liên quan