Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội sinh viên

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023

04-11-2018 08:07

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến sẽ được tổ chức ngày 08/11/2018 tại cơ sở 2, Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn với mục đích tổng kết, đánh giá, khẳng định, biểu dương sự đóng góp của sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong 5 năm qua; xây dựng mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội lần này với sự tham gia của 200 đại biểu là những sinh viên ưu tú xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012-2017 đến từ Hội Sinh viên các trường; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban ngành, đoàn thể; nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa I; lãnh đạo các trường Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh; các đồng chí phóng viên, báo đài của tỉnh và Trung ương.

       Nội dung Đại hội nhiệm kỳ  2018 - 2023 nhằm tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ cũ; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; hiệp thương bầu Ban Chấp hành; Ban kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh khoá II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X; hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc những cách làm hay, mô hình mới tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012 – 2017; bám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác các năm học. Phong trào sinh viên tỉnh đã đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đông đảo sinh viên; thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...
       Nhiệm kỳ tới, Hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cần làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sức mạnh đồng bộ trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp; tiếp tục mở rộng, đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Hội sinh viên các cấp, phát huy tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên, đưa phong trào sinh viên trong tỉnh phát triển lên tầm cao trí tuệ…
 
Ban TTN TH

Tin liên quan