Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội sinh viên

Hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

20-05-2020 17:40

Ngày 05/5/2020, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kiểm tra tiến độ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020; triển khai một số kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Luân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn, đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn.

       Nhằm phù hợp tình hình thực tế và thuận tiện cho công tác lãnh chỉ đạo phong trào sinh viên, Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cho đồng chí Lộc Minh Hiệp, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn rút tên khỏi Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời hiệp thương bầu đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
Đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được hiệp thương
giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa II,
nhiệm kỳ 2018 – 2023 Lạng Sơn (bên phải)
 
         Hội nghị cũng đã triển khai các nội dung liên quan đến các hoạt động của giai đoạn cuối năm học 2019 - 2020, rà soát nhân sự nhằm kiện toàn Ban chấp hành tỉnh ở kỳ họp tiếp theo, triển khai diễn đàn Sinh viên 5 tốt, hướng dẫn xây dựng diễn đàn trực tuyến sinh viên 5 tốt các cấp; Ngoài ra, các đồng chí chủ chốt Hội Sinh viên các trường đã báo cáo kết quả thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020 và triển khai một số hoạt động của Hội Sinh viên nửa cuối học kỳ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
 
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

Tin liên quan