Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Hội sinh viên

Kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020 tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

25-05-2020 07:58

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020; Kế hoạch số 10 - KH/HSVT, ngày 09/3/2020 của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, sáng ngày 13/4/2020, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019 – 2020.

Kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020
tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
 
        Với chủ đề: Tự hào truyền thống Sinh viên Việt Nam, ngay từ đầu năm học Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đã bám sát Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020  năm học của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị để cụ thể hóa trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của nhà trường; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp; công tác chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam trường; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận sinh viên… triển khai hiệu quả sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đối với những hoạt động, nội dung phát sinh trong năm học. Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam trường đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai chương trình công tác năm học; tranh thủ, tích cực phối hợp với các đơn vị, cá nhân để xã hội hóa các nguồn lực phục vụ hoạt động phong trào; tạo điều kiện cho công tác Hội phát huy thế mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       Thay mặt đoàn công tác đồng chí Lưu Thị Tình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh biểu dương tinh thần làm việc và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã dành cho công tác Hội và phong trào sinh viên trường, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất về những khó khăn, vướng mắc của trường đối với công tác Hội và trong thời gian tới Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tìm cách tháo gỡ, giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất giúp các cấp cơ sở Hội hoạt động hiệu quả. Đoàn công tác cũng lưu ý một số điểm hạn chế cần được khắc phục trong phong trào hoạt động của Hội, đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” thông qua việc xây dựng các bộ tiêu chí thi đua, đánh giá dựa theo tính chất đặc thù của đơn vị; phát huy mô hình đội hình sinh viên tình nguyện tập trung cấp trường…
 
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

Tin liên quan